កម្មវិធីបង្វឹក ១៣ជំនាញ ត្រៀមសម្រាប់ការងារ Career Readiness Program 

ឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% និងមានឱកាសចូលបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនOPPO 

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស:

•មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ២៨ឆ្នាំ

•ជានិសិ្សតត្រៀមបញ្ចប់ និងទើបបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញណាមួយ

•ចេះភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាចិន រឹតតែប្រសើរ

•ចេះកុំព្យូទ័រកម្មវិធី World, Excel, and Internet

•មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងការទំនាក់ទំនងល្អ

•និសិ្សតនៅតាមបណ្តាខេត្តត្រូវបានលើកទឹកចិត្តខ្ពស់

•មានការតាំងចិត្តចូលរួមកម្មវិធីបង្វឹកត្រៀមសម្រាប់ការងារ មិនថារៀនតាមអនឡាញ ឬរៀនក្នុងថ្នាក់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៌ ឬ ថ្ងៃធ្វើការពេលល្ងាចៗ (ច័ន្ទ ពុធ សុក្រ)

សម្រាប់ប្អូនៗនិស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV មកកាន់ Email: director@edi-cambodia.org

ឬតាមរយ: Telegram or Call : 015 728 123 / 092 888 533

ផុតកំណត់: ថ្ងៃទី០៤ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១